Základný cenník

Základný cenník výkonov na priamu platbu:

- preventívna prehliadka 28,00€
- vyžiadané ošetrenie 28,00€
- základná dentálna hygiena-plne zuboradie 42,00€
- extrakcie 14,00€  -  70,00€
- trvalé výplne 37,50€  -  105,00€
- endodontické výplne 74,25€ - 148,50€
- dočasné výplne 14,00€  -  42,00€
- konzultácia 21,00€

 

Podrobný cenník výkonov je v ambulancii aj vyvesený v čakárni.


Protetické práce sa vypočítavajú individuálne, podľa konkrétnych požiadaviek pacienta a podľa aktuálnych cien zubného laboratória.

Platba za výkony v ambulancii je iba hotovosťou, pričom v budove je pri vchode na detské oddelenie funkčný bankový automat (Tatrabanka).

Poznámka: pacienti, ktorí sú poistencami našich zmluvných poisťovní,
ktorí nie sú dlžníkmi svojich zdravotných poisťovní, ktorí absolvovali
preventívnu prehliadku v minulom kalendárnom roku a zároveň spĺňajú
podmienky svojej poisťovne na úhradu zdravotnej starostlivosti doplácajú
iba rozdiel medzi skutočnou cenou výkonu /cena pre samoplatcov/ a 
cenou hradenou ich zdravotnou poisťovňou v danom termíne vykonania
stomatologického výkonu pacientovi.  
Prečítané: 6734x